Start Rundy Finałowej:

06.06.2018 14:00
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


edit


Regulamin

stopwatch


Eliminacje

list (2)


Harmonogram Zawodów

winners


Wyniki

Regulamin Zawodów:

Miejsce Zawodów:
Tor kartingowy M3Racing
ul. Westerplatte 56
58-300 Świdnica

Zgłoszenia:
Do 31 Maja 2018r
Online: www.m3racing.pl/wydarzenia
Telefonicznie: 501699058
Osobiście: Tor Kartingowy, ul. Westerplatte 56, Świdnica

Kierownictwo Zawodów:
Dyrektor Zawodów: Łukasz Matras
Sędzia główny: Patryk Winiecki
Sędzia faktu: Mateusz Dydyk
Kierownik Parku Maszyn: Daniel Kucharski
Biuro Zawodów: Ewa Sobocińska
Wyniki: Natalia Sitek
Media Press: Agnieszka Goździarska

Podział na kategorie:
Kategoria „Junior” – od 11 do 15 lat
Kategoria „Senior” – od 16 do 20 lat
Zgłoszenia do Zawodów:
W ramach każdej szkoły należy wybrać opiekuna, który będzie dokonywał rejestracji zawodników. (opiekunem może być każda osoba pełnoletnia)
Opiekunowie mogą dokonać rejestracji zawodników za pomocą formularza online, telefonicznie lub bezpośrednio na torze kartingowym do 31 maja 2018r.
Rozpoczęcie zapisów: 23.04.2018r
Zakończenie zapisów: 31.05.2018r (w wyjątkowych okolicznościach termin może zostać wydłużony)
Wpisowe do zawodów w wysokości 80zł za zawodnika należy dokonać bezpośrednio na torze w dniu wyznaczonych kwalifikacji.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na piśmie rodzica lub prawnego opiekuna – formularz dostępny online.
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 zawodników łącznie we wszystkich kategoriach.

Ogólne zasady przeprowadzania zawodów:
Każdy zawodnik musi uczestniczyć osobiście w Odprawie Administracyjnej - nieobecność na odprawie skutkuje wykluczeniem z zawodów.
Ranking najlepszych zawodników będzie dostępny online.

Eliminacje: Zawodnicy wystartują w 8 min rundzie kwalifikacyjnej po maksymalnie 5 osób jednocześnie – liczony będzie najlepszy czas okrążenia tzw„best lap” ze wszystkich wykonanych okrążeń. Kwalifikacje uzyskuje 20 najlepszych zawodników z każdej kategorii

Finał: Zawodnicy startują wg kolejności określonej przez organizatora
Każdy Zawodnik przejeżdża 3 rundy finałowe (Finał A,B,C) - mierzony jest łączny czas najlepszego okrążenia z każdej rundy ( Finał = Best Lap A + Best Lap B + Best Lap 3)
Każda runda finałowa będzie miała przypisanego gokarta - Finał A - Kart A, Finał B - Kart B, Finał C - Kart C

Kary:
Kara za spóźnienie lub nieobecność na: Odprawę Administracyjną, Start – wykluczenie z zawodów
Kara za przesunięcie linii band o min 15cm – doliczone 3 sek każdorazowo.
Zawodnik może otrzymać kary za niesportowe zachowanie, łamanie zasad bezpieczeństwa podczas zawodów, nie przestrzeganie zasad Fair-Play itp.
O przyznaniu kar zawodnikowi decyduje Sędzia Główny oraz Dyrektor Zawodów

Protesty:
Protesty można zgłaszać najpóźniej do 30min po ogłoszeniu wyników końcowych zawodów.
Aby protest został rozpatrzony należy wpłacić w biurze zawodów wadium w wysokości 100zł i na piśmie złożyć wniosek
formalny. Wadium zostanie zwrócone wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Nagrody:
Nagrody rzeczowe oraz puchar otrzymuje każdy z 3 najlepszych zawodników Puchary oraz nagrody rzeczowe otrzymują również 3 najlepsze szkoły

W przypadku pytań prosimy o kontakt w każdej kwestii tel. 501699058 lub biuro@m3racing.pl